Geocoin – Bestellung

Fir de Go|Urban wäerten eng Réi Cachen erauskommen, déi an Zesummenaarbecht mat Geocacher ausgeschafft a geluecht ginn.
Fir un de Camp ze erënneren an dës Zesummenaarbecht ze ënnersträichen, wäert eng Geocoin a Form vum Camplogo gemaach ginn. Eng Geocoin ass eng Mënz, op där e Code dropsteet, déi ee kann a Geocache verstoppen. Gëtt een dëse Code bei geocaching.com an, da gesäit een, wéi eng Rees dës Mënz gemaach huet, a wien se schonn alles gesinn huet.

Eis Geocoin gëtt an enger limitéierter Oplag produzéiert. Si ass 4,4 cm grouss. All Coin huet hiren eegenen Tracking-Code op geocaching.com a kritt och do hire Logo. De Präis läit bei 15 € / Stéck. Falls du elo och eng wëlls, da schéck eng Mail mat dengem Numm, Virnumm a wéi vill Coinën’s du wëlls op