Mam Vëlo op de Go|Urban

 Firwat kann / soll eis Trupp mam Vëlo op de Camp kommen?

  • D’Iddi vum Camp ass et jo, eng „Scouts-Stad“ ze bauen an ze (er)liewen, déi ganzheetlech op d’Konzept vum nohaltege Liewen opbaut. D’Ziler vun der Nohaltegkeet zéie sech dann och wéi e roude Fuedem duerch all d’Beräicher vum Camp, wéi z.B. am Programm, Ravitaillement, Infrastrukturberäicher, Recycling,… E wichtege Punkt ass do awer och d’Mobilitéit. Mir wëlle virun an och während dem Camp op „Mobilité douce“ zeréckgräifen.
  • Eis AvEx-, CaraPio- a RaRo-Gruppen hunn also d’Méiglechkeet mat hirem Vëlo op de Camp ze kommen. Während dem Camp kënnt dir natierlech och vun ärem Vëlo profitéieren.
  • An eisem Vëlopark kënnt dir mat Hëllef vu „Fachleit“ kleng Reparature maachen, dir kënnt vun eiser MTB-Pist profitéieren, an et ginn och verschidde Vëlosaktivitéiten ugebueden. Déi Leit, déi net mat hirem Vëlo op de Camp kommen, kënnen och Vëloen um Camp lounen.

Hu dir also Loscht mam Vëlo op de Camp ze kommen, da mellt iech w.e.g. beim Responsabel vum Transport, dem Alain Heynen, un. E-mail: