Go | Creative

Während dem Camp kanns du selwer decidéieren, bei wéi engen Aktivitéiten dass du wëlls matmaachen, eleng oder zesumme mat Kollegen (déi méi Jonk bleiwen an hire Gruppen). D‘Umelle leeft iwwert den “Job-Center” – du kanns aus fënnef Beräicher a jee no Alter eraussichen. Hei e puer Beispiller, wat dech beim Go|Creative erwaart:

 

Street-Art
Op engem Camp matten an der Stad däerf „Street-Art“ natierlech net feelen. Du kanns verschidden Zorte vu Stroossekonscht entdecken, déi méi oder wéineger bekannt sinn, an ënner anerem Naturmaterialer huele fir selwer kreativ ze sinn.

Beispiller: Graffiti, a vill aneres

 

Handwierk
D’Handwierk ass net nëmme gutt fir Saachen ze bauen, mee et kann een och ganz kreativ domat sinn. Verschidde Materialer an Hankwierksgeschir gebrauchen a recycléieren, wäert een Deel vun denger kreativer Aarbecht sinn.

Beispiller: Up-Cycling, deng eegen nëtzlech Saache fir d’Liewen um Camp plangen a bauen, a vill aneres

 

Konscht
Verschidde Konschtformen a verschidde kënschtleresch Aarbechte gehéieren zum Programm vum Go|Creative. Du kanns Saachen an de Beräicher Musek, Ausdrock, Theater a grafesch Konscht ausprobéieren.

Beispiller: Eegen Instrumenter bauen an ausprobéieren, däin eegene Poppentheater vun A-Z bauen a gebrauchen, a vill aneres

 

Medien
Bei onsen Aktivitéite kanns du dech mat Hëllef vu Wierder, Toun, Bild a Film mat verschiddene Medien ausdrécken. Een Deel vun deem sou produzéierte Material kann och fir d’Campzeitung, d’Homepage oder bei der Ofschlossfeier gebraucht ginn.

Beispiller: verschidde Forme vu Fotografie, adlib-Rap Video maachen, a vill aneres